درب اتاقی

نحوه اندازه گیری ابعاد درب اتاق به همراه تصاویر و آموزش مرحله به مرحله .

 نحوه اندازه گیری ابعاد درب ساختمانی

اگر قصد تعویض درب را دارید و می خواهید درب جدیدی را نصب کنید و تولید کننده از شما اندازه و ابعاد درب را می خواهد حتما این مقاله را مطالعه کنید . درب ها را باید از سه جهت اندازه گیری کرد :
1 – اندازه گیری طول
2 – اندازه گیری پهنا
3 – اندازه گیری قفل

به عنوان مثال دربی را که می خواهیم نصب کنیم . دارای ضخامت 2 میلی متر از داخل چهارچوب و 35 میلی متر از سمت دستگیره ها و در کل 55 میلی متر فضا لازم دارد .

ارتفاع درب : وسط درب و کناره های درب را از بالا به پایین اندازه گیری کنید .
عرض درب : عرض درب را از بالا وسط و کناره ها به ترتیب از چپ به راست اندازه گیری کنید .
محل قفل درب : فاصله و ارتفاع دستگیره از درب را اندازه گیری کنید و از محل دستگیره قبلی برای درب جدید استفاده کنید .
مطابق تصاویر زیر ابعاد درب و چهارچوب را اندازه گیری کنید ( اندازه گیری از بالا به پایین )

مطابق تصویر مقابل ، بالا میانی و پایین چهار چوب درب را اندازه گیری کنید برای قفل های تکی 8 میلی متر از این مقدار کم کنید و برای قفل های سه گانه 9 میلی متر کم کنید

درب ضد سرقت

 

مطابق تصویر مقابل تا رویه دستگیره درب را اندازه گیری نمایید و 125 میلی متر به آن اضافه نمایید این محل جای دستگیره جدید در درب می باشد

 

 

اگر درب را تا زیر دستگیره درب اندازه گیری می کنید باید پس از اندازه گیری 60 میلی متر به آن اضافه کنید این محل دستگیره جدید است

 

 

اگر چهارچوب از قبل دارای حفره باشد ( محل قفل درب قدیمی) برای تعیین محل قفل از پایین درب تا وسط حفره قفل را اندازه گیری کنید و 4 میلی متر از آن کم کنید این مکان محل قرار گیری قفل جدید می باشد

POST A COMMENT

زبان های دیگر»